Main Menu

Jak kvalitní je naše připojení k Internetu? PDF Tisk Email

Jak kvalitní připojení má náš server?

Abychom mohli poskytovat i s omezeným množstvím klientů ty nejlepší služby, musíme mít k dispozici to nejkvalitnější dosažitelné připojení za rozumnou cenu.
Můžete se sami přesvědčit o kvalitě našeho připojení na zobrazených grafech, případně si nechat otestovat kvalitu Vašeho vlastního připojení a jeho použitelnost pro internetovou telefonii.

Nemůžeme prozatím uvažovat o umístění našich serverů přímo do centra českého Internetu, zejména z finančních důvodů, přesto naše připojení umožňuje současné vedení přibližně 400 hovorů v nejvyšší kvalitě.

Protože kvalitu linky trvale sledujeme, nabízíme Vám možnost podívat se na výsledky průběžných testů, které máme k dispozici díky testovacímu serveru Český bezdrát s.r.o., kterému tímto děkujeme za jejich služby veřejnosti. Rozhodně Vám v případě vašeho zájmu o hlasové služby doporučujeme jejich server navštívit a prověřit si (nejlépe opakovaně v různých denních dobách) kvalitu Vašeho připojení k Internetu.

Výsledky našeho testu graficky

Přenosová rychlost:

Korekce a ztráty datových paketů:

Celkové vyhodnocení:

Textové statistiky:

Grafy a vysvětlivky k nim:
(v původním znění získaném ze serveru Český bezdrát s.r.o., část textů je v angličtině)

Test rychlosti číslo #15233

Přehled

Tento report byl vytvořen pro IP adresu 80.78.145.6 dne Mar 6, 2009 6:12:59 AM s použitím appletu.

 

Rychlost stahování dat  49875 Kbps (socket test)
Rychlost odesílání dat  59634 Kbps (socket test)
Kvalita poskytované služby  97 %
Maximální spoždění  18 ms
Round trip time  7 ms
Upstream jitter  1.0 ms
Upstream packet loss  0 %
Upstream packet order  100 %
Upstream discards  0 %

 


Test rychlosti

Následující graf Vám ukáže vlastnosti vašeho internetového připojení a můžete se podívat na průběh testu.

Graf stahování: Tento graf Vám ukáže, jak Vaše rychlost stahování kolísá během testu. Všimněte si, že maximální rychlost stahování ukáže i větší rychlost přípojky než máte od svého ISP. Toto je obyčejně zásluhou toho, že Vaše připojení k Internetu je regulované. Například: nějaký ISP vám může prodávat 10 Mbit přípojku, dovolující po určitou omezenou dobu (10ms) stahovat rychlostí 100 Mbit, a poté následuje přerušení 90ms.
Vyšší rychlost stahování je lepší, ale kvalita spojení je velice důležitá a ukáže li se velice malé kolísání v stahování rychlosti potom je to velmi dobré. Jestli graf ukazuje rychle se měnící rychlost, tehdy toto signalizuje, že datová linka je přetížená požadavky a kvalita služby je velice degradovaná. Pokud se toto děje, neznamená to nevyhnutelně, že to ovlivní vaše aplikace. Například: e-mail služby to neovlivní, ale bude rozhodně působit na multimediální aplikace jako video nebo VoIP.

 TCP přerušení graf: poslaná data přes internet v "blocích". Obvykle je odeslán blok dat a následuje pauza před odesláním dalšího bloku dat. (Tato přestávka je známá jako TCP pause.) Graf ukazuje TCP odmlku mezi přijímáním následujících bloků dat. Jestliže se přestávky staly nadměrné, znamená to, že výkonnost linky je degradovaná.
Dobré spojení bude mít krátké TCP odmlky (méně než 20 ms), a také bude demonstrovat velmi malé kolísání v TCP odmlce hodnotách. Toto v podstatě definuje kvalitu datové linky, protože to ukazuje jak moc z času z toho testu bylo použito na přenos dat a kolik času linka nepřenášela data, tedy zahálela.
Tento graf ukazuje maximální zaznamenané TCP přerušení. Jestliže vy vidíte mnoho TCP přerušení delší jak 80-100ms pak je pravděpodobné, že vaše připojení k Internetu čeká delší dobu na přenos dat. Jestliže v grafu TCP přerušení vypadá velmi symetricky a pravidelně, toto může signalizovat, že ISP používá zařízení pro omezení toku dat. Jestli TCP přerušení je nevyrovnané a proměnlivé, pak toto ukazuje že internetové připojení a jeho zpoždění je způsobené především přetížením a nebo další problémy v síti.

  


VoIP Quality Test

The graph below shows the variance of UDP jitter over time. For voice-over-IP application, this variance must be kept to a minimum otherwise call quality will be degraded.
Packet loss is shown in red. High packet loss (for example more than 5% sustained over a short period) will result in broken sound during calls.

 

Upstream results (client-to-server)
 Route Test

The route test identifies the connection quality by measuring the packet loss and latency for each hop end-to-end. This data is only provided by MySpeed Server Remote Testing Agent (NOC Edition) or Remote Support Agent (Support Edition).


 


Environment Test

The environment test provides information on the computer that ran this test, including information on its network environment. This data is only provided by MySpeed Server Remote Support Agent (Support Edition).


 


 
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2009 by 002.cz